Ad
Faiz
Əqdlərin həcmi (mln. AZN)
Əqdlərin sayı
1D AZIR
-
-
-
1W AZIR
-
-
-
2W AZIR
-
-
-
1M AZIR
-
-
-
3M AZIR
-
-
-
6M AZIR
-
-
-
9M AZIR
-
-
-
12M AZIR *
9.75%
-
-

* əvvəlki günün indeksinə bərabər götürülmüşdür.