Xarici sığortaçılar, təkrarsığortaçılar və sığorta brokerləri