Maliyyə xidmətləri sahəsində tənzimləyici çərçivənin hazırlıq səviyyəsinin təhlili