2023-cü il

Tarix
Dəyər
01.11.2023
12564.1
01.10.2023
12705.5
01.09.2023
12580.1
01.08.2023
12705.5
01.07.2023
12748.8
01.06.2023
12400.7
01.05.2023
12211.6
01.04.2023
11964.4
01.03.2023
11901.8
01.02.2023
11928.5
01.01.2023
11743.0
Beynəlxalq Valyuta Fondunun "Pul və Maliyyə Statistikası" metodologiyasına əsasən fərdi sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin əmanətləri daxil olmaqla.