2023-cü il

Tarix
Dəyər
01.05.2023
12211.6
01.04.2023
11964.4
01.03.2023
11901.8
01.02.2023
11928.5
01.01.2023
11743.0
Beynəlxalq Valyuta Fondunun "Pul və Maliyyə Statistikası" metodologiyasına əsasən fərdi sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin əmanətləri daxil olmaqla.