2023-cü il

Tarix
Dəyər
02.11.2023
7%
04.05.2023
7.5%
30.03.2023
7.0%
02.02.2023
6.75%